Kaip išvengti marčios ir anytos konfliktų


0

Gyvenimas prasideda nuo meilės, tęsiasi su meile ir su meile pasibaigia. Meilė veikia žmogų, verčia daryti žygdarbius ir niekšybes (deja – būna ir taip). Nepakeičiama santykių dalis tarp sutuoktinių, yra ir giminystės ryšiai, supantys mus.
Dar ankstyvojoje jaunų žmonių santykių stadijoje, būsimosios anytos jau bando susirinkti kuo daugiau informacijos apie merginą, kuriai teks patikėti brangiausia, ką tuo metu turi – sūnų. Daugelis jų nori, kaip jos teisina savo poelgius, duoti naudingą patarimą, išmokyti visko, ko ji pati išmoko per ilgą savo gyvenimą.
Šiuolaikinėms merginoms, dažniausiai, to visai nereikia. Jos skaito, kad kišimasis į jos jaunos šeimos reikalus ir erdvę, visiškai nepriimtina procedūra iš anytos pusės. Nuo čia ir prasideda dviejų kartų konfliktai. Juk abiem norisi būti teisiomis, o nusileisti – neleidžia arba ambicijos, arba savikritiškumo stoka. Ir pradeda kovoti, dėl abiem brangaus žmogaus gerovės.

Ir taip, Patarimai busimoms anytoms

Patarimas Nr 1
Reikia prisižiūrėti į marčią taip, kad ji to nepastebėtų, vardan tolesnių jūsų santykių šeimoje. Pasistenkite ją priimti maksimaliai geranoriškai, panašiai, kaip tolimesnę giminaitę.
Patarimas Nr 2

marčios ir anytos konfliktas

Marti ir anyta

Pasistenkite pastebėti kiek galima daugiau teigiamų bruožų, o jau po to, pabandykite priešpriešinti neigiamus (argumentas „negraži” – atmetamas), kurie būtų itin ryškūs, globalūs.
Patarimas Nr 3
Metai eina, keičiasi gyvenimo ritmas. Tai, kas prieš 15 – 20 metų atrodė neįtikėtina, šiandien gali būti gyvenimo norma. Neverta piršti savų įsitikinimų ir įkyrių patarimų. Žinoma, labai dažnai vyresnės moterys griežtai stengiasi padėti ir pamokyti jaunesniąją kartą; tačiau to daryti nereikia. Sulaukite, kol marti pati paprašys pagalbos ar patarimo, nors suprantama, laukti to sunkoka, kai matai, kad kažkas daroma ne taip, kaip norėtųsi jums. Bet patikėkite, jei nebūsite įkyri, marti būtinai kreipsis į jus pagalbos.

Patarimas moterims, norinčioms surasti bendrą kalbą su moterimi, padovanojusia jai mylimą žmogų.

Ne reikia būti didžiuoju filosofu, kad išsiaiškinti tarpusavio santykiuose. Viskas lengviau, nei paprasta. Kodėl gi nepabandyti suprasti anytos? Pastatyti save į jos vietą. Kodėl iškyla konfliktai? Negalima specialiai ieškoti priekaištų anytos žodžiuose. Reikia priimti ją kaip motiną. Kažkur, gal būt, reikia ir nusileisti, pratylėti. Na, o kažkur, reikia ir nuoširdžiai pakalbėti. Labai daug neigiamos įtakos daro bendravimo tonas. Atminkite vien tai, kad anyta – žmogus vyresnis ir pakelti toną gal ir gali anyta, bet jokiais būdais, ne jūs pirma.


Like it? Share with your friends!

0
eKaip

0 Comments