Kaip patikrinti moksleivio žinias


0

Mokiniai priprato prie tikrinimų: diktantai, kontroliniai darbai ir praktinis darbas, testai, apklausos ir namų darbų vertinimas. Nežiūrint to, daug vaikų išranda įvairiausias originalias” špargalkes” mokytojams, nepastebintiems mokinių išradingumo. Todėl mokytojams reikia papildomai ir nuolatos tikrinti moksleivių žinias.

Kaip patikrinti moksleivio žinias

1 Mokytojui reikia stebėti mokinius ir savo užrašuose pasižymėti mokinių domėjimąsi arba akademinių valandų metu pasižymėti jo žinių spragas vienoje ar kitoje srityje.
2 Pačių mokytojų savo srities individualūs testai su atsakymų variantais ir reikalaujantys išsamaus minčių dėstymo parodys kiekvieno mokinio žinių lygį. O tam nereikia sudarinėti kiekvienam mokiniui testus su 20 klausimų, pakaks ir 3 atsakymų, kurie užimtų 7 – 15 minučių laiko.
3 Savotiškos 10 minučių apklausos iš praeitos medžiagos paskatins mokinį pakartoti visą medžiagą. Nežiūrint to, mokytojas gali įvertinti išskirtines mokinių žinias geru pažymiu, o atsiliekančius apklausos paskatins užpildyti programos žinias.
3 Žinias galima patikrinti ir žaidimo forma: greita minčių patikra, inscenizacija, teismo posėdis, praeitos medžiagos vizualinėje kūrybinėje atmosferoje (rašinys, pasakojimas, knyga, galvosūkis, pakaitalas, piešinys). Tuo metu kolektyvo kūrybinis aptarimas leidžia mokomąją medžiagą vaikams įsiminti geriau.
5 Pradedant jau nuo 8 klasės, reikia mokyti vaikus adekvačiai vertinti vienam kito žinias, sudaryti kūrybiškus ‘klastingus’ medžiagos klausimus. Tokios užduotys vysto mokinių gebėjimą mąstyti operatyviai (apibendrinimas, analizė, palyginimas, sintezė…) ir įpročius greitai priimti reikalingą informaciją.
6 Įvairiausi popamokiniai konkursai ir žaidimai, reikalaujantys konkrečių mosklo žinių, žaidimo forma padeda sutvirtinti praeitą medžiagą. Pavyzdžiui – literatūriniai ir istoriniai konkursai, lobio su tam tikrais klausimais ieškojimas, Anglijos karalienės gimimo diena ir panašiai.
Naudingas patarimas
Tėvai, norėdami patikrinti mokinio žinias, taip pat gali pasinaudoti šiuo metodu. O mokytojų ir tėvų kartu suderinti patikrinimai šiuolaikiniams mokiniams leis geriau įsisavinti pamokų metu gautos mokomosios medžiagos žinias.


Like it? Share with your friends!

0
eKaip

0 Comments