Kaip pravesti debatus


0

Dėbtai – tai ne tik politinis instrumentas, leidžiantis vienai ar kitai partijai užkariauti elektorato simpatijas. Tai ir mokymo forma, kaip reikia bendrauti, tikslingai išdėstyti savo savo nuomones ir mintis. Ši praktika taikoma daugelyje pasaulio šalių tarp politikų, mokslininkų.

Rekomendacijos kaip organizuoti debatus

organizuojant debatus ir diskusijas

Organizuojant debatus ir diskusijas

Debatų organizatoriui ar vedėjui, būtina įsisąmoninti į pokalbio temą, aplink kurią bus dėstomos oponentų nuomonės, idant nuo jų nenukrypti. Tai gali būti ginčytinos tezės- patvirtinimai, pavyzdžiui: „ televizija ardo orumą” , „žiniasklaida turi būti kontroliuojama valstybės” , „demokratija turi būti demokratiška” ir daugelis kitų temų. Tačiau reiktų vengti formuluočių, kuriose egzistuoja dalelytė „ne” . Tema gali būti ir variacinio pobūdžio: „cenzūra ar žodžio laisvė” , „šauktinė tarnyba: vyriškumo mokykla ar bereikalingas laiko švaistymas” . Svarbiausia, kad tema būtų aiškiai ir tiksliai suformuluota ir turėtų perspektyvą vis tolesniam nagrinėjimui, konstruktyviai diskusijai.
Debatai pradedami nuo susipažinimo ar prisistatymo, pareiškus tezę, kurią kiekvienas dalyvis gins debatų metu. Pirmoj eilėj sudaromos debatininkų komandos iš 3 – 4 žmonių. Jie turės ginti savo poziciją vienu ar kitu klausimu, stengdamiesi oponentus įtikinti savo teisumu. Debatus stebi ir teisėjauja teisėjų kolegija, sudaryta iš nelyginio skaičiaus asmenų. Kolegija, debatų metu, atžymi kas yra svarbiausia, veda protokolą, įvertindami argumentus ir jų įrodymų būdus.
Teisėjavimo kriterijai: turinys, tezių teisingumas, faktų neiškraipymas, oratoriškumas, dikcija, gestikuliavimas, ramaus tono išlaikymas, mokėjimas užduoti klausimus laiku ir vietoje, žiūrovų sudominimas, teisingas leksikonas ir daugelis kitų. Po to – ar laikosi žaidėjai reglamento ir žaidimo taisyklių. Tai stebi taimkiperis, kuris nurodo, kiek laiko duodama vienam ar kitam klausimui ar atsakymui ir stebi, ar debatoriai prisilaiko paskirto laiko. Jisai įspėja kalbantįjį apie laiko pabaigą arba kiek laiko lieka jo kalbai.

interaktyvūs debatai

Interaktyvūs debatai

Sekantis žingsnis – atidirbimas paketų. Taip vadinasi tai, kuo debatininkai remsis, gindami savo poziciją. Tai, gali būti citatos, faktai, statistiniai duomenys, kurie gali patvirtinti komandos teiginių tikrumą. Šiai kategorijai priklauso ir grafikai, diagramos, schemos, aforizmų pritaikymas ar net ir patarlės. O klausimus, kurie bus pateikti oponentams, geriausiai numatyti iš anksto, nors tai nėra lengva užduotis.
Komandos vadovo įžanginė kalba neturi būti ilga. Paprastai, vadovui skiriama 6 minutės, o kitiems dalyviams, po 5 minutes. Tarp pasisakymų, dalyviai atsakinėja į žiūrovų ar oponentų klausimus. Tačiau ginti savo poziciją dalyvis turi pats; taisyklės draudžia gynimo metu tartis su savo kolegomis. Per visą debatų laiką komandos turi teisę į tris pertraukėles, ne ilgesnes kaip dvi minutės tam, kad galėtų tarpusavy pasitarti vienu ar kitu klausimu. Po to, kai visi pasisakė, vyksta balsavimas. Balsavime, kaip taisyklė, dalyvauja ir žiūrovai, kurie palaiko vieną ar kitą pusę.


Like it? Share with your friends!

0
eKaip

0 Comments