Egipto kačių istorija


0

Kačių ir Senovės Egipto istorijos yra neatskiriamai susiję, nes egiptiečiai pirmieji prisijaukino kates. Kad katės jau gyveno Egipte III-iame tūkstantmetyje pr.m.e. įrodo faktai, kad kapų tapyboje bei freskose jau tais laikais katės būdavo vaizduojamos su antkakliais ir namuose šalia šeimininkų.
Taigi įsitikinome, kad pirmuosius savo letenų atspaudus mūsų rainiukų protėviai paliko Senovės Egipte. Tačiau vis dar nežinome, kaip katės ten atsirado. Kai kurie mokslininkai teigia, kad šie gyvūnai yra laukinių euroafrikietiškų ir nendrinių kačių kryžminimo rezultatas.
Priežastis, kodėl pūkuoti didelių ūsų ir uodegų savininkai suvaidino tokį svarbų vaidmenį Senovės Egipto istorijoje, yra labai paprasta. Ši šalis visada pirmiausia buvo agrarinė, o katės padėdavo savo šeimininkams kontroliuodamos graužikų skaičių ir taip apsaugodamos pasėlius. Nepaisant to, kačių kilmės Egipte istorija yra susijusi ne tik su šeimininkų pasėlių apsauga. Šie gyvūnai taip pat buvo naudojami žiurkių, kurmių, paukščių ir net kiškių medžioklei.

Egipto kačių istorija

Tęskime kačių atsiradimo Egipte istoriją. Šios mielos būtybės buvo vertinamos ne tik kaip graužikų ir paukščių medžiotojai. Jas laikė tikrosiomis namų židinio saugotojomis, mylėjo, net garbino. Kai katė mirdavo nuo senatvės, egiptiečiai jos gedėdavo lyg būtų miręs šeimos narys. Kates pagarbiai laidodavo specialiose kapinėse. Egipto kačių mumijų liekanas rasdavo net kai kurių faraonų kapuose.
Be abejonės, katės Senovės Egipte tikrai buvo garbinamos. Ne veltui moters grožio, meilės, laimės, džiaugsmo ir vaisingumo deivė Bastet buvo vaizduojama kaip katė ar moteris katės galva. Senovės Egipto Saulės dievas Ra, beje, taip pat kartais būdavo vaizduojamas kaip raudona (oranžinė) katė.
Kates kaip šventus gyvūnus ir Bastet numylėtinius labai saugojo ir gynė. Už sąmoningą vargšo kačiuko nužudymą skirdavo mirties bausmę, už netyčinį – didelę baudą.
Tiesą sakant, Egipto istorijoje buvo ir liūdnų puslapių, susijusių su egiptiečių mylimais augintiniais. Pagal Ptolemėją, 525 metais katės suvaidino lemiamą vaidmenį, kai Persijos karaliaus Kambizas II įsiveržė į Egiptą ir užėmė pasienio miestą Peluzijų. Persai nesugebėjo šturmuoti miesto įtvirtinimų ir siekdamas užgrobti Peluzijų, Kambizas II griebėsi klastos. Žinodamas egiptiečių meilę katėms, jis įsakė savo kariams, stovintiems kariuomenės priešakyje, pririšti prie skydų vargšus gyvūnėlius. Kai persai ėmė pulti, faraono kariai nedrįso mėtyti į priešą strėlių ir iečių, bijodami netyčia nužudyti šventus gyvūnus. Pagal kitą versiją persų karių skydai buvo su kačių atvaizdais.
Visgi nepaisant šio žeminančio pralaimėjimo egiptiečiai ir toliau laikė kates šventais gyvūnais ir nenustojo jų garbinti.


Like it? Share with your friends!

0
eKaip

0 Comments