Kaip išsaugoti regėjimą?


0

Padidėjusi akių apkrova sukelia regėjimo susilpnėjimą. Ar galima sustabdyti šį procesą? Žinoma, jei kiekvieną dieną atliksite paprastą gimnastiką akių atpalaidavimui!
1. Tvirtai užmerkti ir plačiai atmerkti akis. Pakartoti 5-6 kartus su 30 s intervalu.
2. Pažiūrėti į viršų, apačią, šonus, nepasukant galvos 3 kartus su 1-2 min intervalu. Tą patį atlikti užmerktomis akimis.
3. Sukti akių obuolius ratu: apačion, dešinėn, viršun, kairėn ir atvirkščiai. Pakartoti 3 kartus su 1-2 min intervalu. Tą patį atlikti užmerktomis akimis.
4. Smarkiai primerkti akis 3-5 s, po to atmerkti 3-5 s. Pakartoti 6-8 kartus.
5. Greitai mirksėti minutės bėgyje.
6. Taip pat naudinga 1-2 m atstumu nuo darbo stalo pakabinti ryškų kalendorių, paveikslą ar fotografiją(ši vieta turi būti gerai apšviesta), kad užsiėmimų metu laikas nuo laiko perkeltumėte žvilgsnį į jį.
7. Ištiesti ranką prieš save ir pažiūrėti į piršto galiuką iš 20-30 cm atstumo 3-5 s. Pakartoti 10-12 kartų.
8. Gerą įtaką akims turi ir toks pratimas: atsistoję prie lango, žvilgsniu suraskite ant stiklo kokį nors taškelį ar įbrėžimą(galima priklijuoti tamsaus pleistro gabalėlį), po to nukreipkite žvilgsnį, pavyzdžiui, į kaimyninio namo televizijos anteną ar toli augančio medžio šaką.

Kaip pagerinti regėjimą

Kaip pagerinti regėjimą

Ciguno terapija regėjimo gerinimui


Ciguno terapija-tai tradicinis kinų organizmo savireguliacijos menas. Ši sveikatinimo sistema sujungia meditacinę praktiką ir gimnastikos pratimus, atliekamus lėtu tempu, grakščiai.
Egzistuoja ciguno kompleksai skirtingiems organams, ir akys ne išimtis. Šių pratimų atlikimui nereikia ypatingų sąlygų, jiems galima skirti bet kurias laisvas 5 minutes. Geriausias metas jiems-antroji dienos pusė, kai akys jau gerokai pavargo.
Prieš imantis pratimų, svarbu nuraminti sąmonę ir išlyginti kvėpavimą.
1. Sėskite ant kėdės ar fotelio kuo patogiau, atsipalaiduokite. Pasistenkite atmesti visas pašalines mintis ir susikaupkite kvėpavimui. Kvėpuokite lygiai ir giliai, įkvėpdami pro nosį ir iškvėpdami pro burną.
2. Dažnai dažnai mirksėkite 1-2 min.
3. pridėkite delnus prie kaktos ir padarykite keletą judesių žemyn link smakro, lyg praustumėtės. Tuo metu įsivaizduokite, kad nusiplaunate nuovargį ir blogą energiją. Padarykite pratimą 10 kartų. Baigę jį, neatsimerkite. Sukaupkite savo vidinį žvilgsnį į akių obuolius, į juos maitinančias kraujagysles. Atmerkite akis lėtai.
4. Užmerktais vokais sukite akis pagal laikrodžio rodyklę 20 kartų, tiek pat-prieš laikrodžio rodyklę; po to-20 kartų horizontaliai ir tiek pat vertikaliai.
5. Pakartokite ankstesnius pratimus, bet jau su atmerktomis akimis.
6. Sufokusuokite žvilgsnį į nosies galiuką, o paskui perveskite jį į objektą, esantį už 2-3 m nuo jūsų, paskui-į tolimą objektą ties horizonto linija. Pakartokite 20 kartų.
7. Trijų pirštų-rodomojo, vidurinio ir bevardžio pagalvėlėmis labai lengvai spauskite užmerktų akių vokus 8-10 kartų. Atlikite iš karto abiem rankom. Po to 5 kartus stipriai primerkite akis, neatverdami vokų.


Like it? Share with your friends!

0
eKaip

0 Comments