Android telefono prijungimas prie TV per USB


-1

Jei jūsų televizorius šiuolaikinis ir jūs žvilgtelėsite į šoninę briauną ar galinę plokštę, pamatysite daug įvairių jungčių lizdų, tarpe kurių, tikriausiai, bus ir USB lizdas. O jei yra USB lizdas, reiškia prie jo galima prijungti kitą įrenginį. Tai tiesa, o smartfonas ant Android bazės – ne išimtis.
Tiesa, yra kai kurių niuansų, kuriuos vertėtų žinoti. Reikalas tame, kad ne visi televizoriai geba atpažinti telefoną, kaip įprastą USB kaupiklį (atintinę), o tai reiškia, kad, jei norėsite pasižiūrėti filmą, kuris įkrautas į jūsų smartfoną, per televizorių bus neįmanoma. Be to, šis būdas nedirbs net ir tuo atveju, jei pervesite savo įrenginį į kitą režimą. Jei tai jūsų variantas, tai maksimum, ką jūs galite pasižiūrėti per televizorių – tai tik nuotraukas, padarytas jūsų telefonu. Tarp kitko, visko gali būti iki atvirkštinio tikslumo – reikia nuodugniai tikrinti. O dar – jūsų telefonas nuo televizoriaus gali pakrauti ir savo bateriją.

Ko prireiks?

Televizoriaus su USB palaikymu

Televizoriaus su USB palaikymu;

Smartfono ant Android bazės

Smartfono ant Android bazės;

Mikro - USB kabeliuko

Mikro – USB kabeliuko.

Ką būtina padaryti?

Paimkite USB kabeliuką, įkiškite į USB lizdą televizoriuje. Lizdas atrodo taip: USB lizdų televizoriuje gali būti daugiau.
Kitą kabeliuko galą – mikro USB įkiškite į savo smartfono lizdą. Kai įvyks abiejų prietaisų susijungimas, jūsų smartfonas parodys krovimo signalą. Tai geras ženklas.
Dabar jungiame televizorių. O jei jis jau buvo įjungtas, paimkite pultą, spustelėkite mygtuką „Source” , o po to pasirinkite „prijungti smartfoną” .
Jūs galite televizoriuje pamatyti smartfono failinę sistemą, kas sako, kad pajungimas sėkmingai pavyko.
Tačiau galite pamatyti tik nuotraukas, padarytas jūsų smartfonu. Panašu, šiuo atveju, kad jūsų smartfono failinė sistema, televizoriuje nebeatpažįstama.

Ką daryti, jei televizorius nieko nemato, kas yra smartfone?

Greičiausiai, reikia pakeisti prijungimo tipą. Tam reikalui, atidarykite televizoriuje meniu, kuriame pamatysite prijungimo prie televizoriaus tipus.
Sekant toliau, atsidarys visi galimų prijungimų tipai. Pabandykite pasirinkti „USB kaupikliai” arba, jei toks variantas neprieinamas – „Kamera (PTP)” .
Beje, jei prijungus smartfoną prie televizoriaus, aplamai, nerodomas prijungimo tipas, tada prijunkite smartfoną prie kompiuterio ir jame pakeiskite smartfono prijungimo tipą. O po to, vėl bandykite jungti smartfoną prie televizoriaus.


Like it? Share with your friends!

-1
eKaip

0 Comments